Self-Defense Workshop Beginners

For years Head Coach Phu has been an advocate for self-defense and has run many workshops in the Tay Ho area, as well as currently running a program for survivors of domestic violence and human trafficking.
In his years of working in high-level security positions including presidential assignments, along with his license to deliver martial arts training in Vietnam, he is highly qualified and experienced to deliver effective and interesting workshops regarding self-defense.

We are pleased and proud to offer this workshop for anyone and everyone who is interested in developing not only the skills required but the mindset to confidently defend themselves if needed.

This workshop not only teaches simple but highly effective actions in counter-attacks but also educates in the Five Principles of Self Defense, the legal ramifications of self-defense in Vietnam, and how to make personal security a way of life.

Workshop Agenda:
- What is self-defense?
- The Five Principles of Self-Defense
- Self-Defense and the law in Vietnam
- Training in grab and hold releases, and conflict de-escalation

Included in the price of the workshop:
- 2.5 hours of training with Head Coach, Phu.
- A copy of the course workbook (available in English and Vietnamese)
- 5% discount voucher on any personal training purchases

Workshop Price:
Early Bird Tickets - purchased in full at least 24 hours before the workshop - 250,000vnd
Pay on the day - 450,000vnd

We accept payment by cash or card in the center, or via bank transfer (domestic accounts only). Booking terms and conditions apply. The early bird price is only guaranteed once the ticket has been paid for in full.

Private workshops can be arranged for groups of 6 or more either at the center or at a location of your choice.

As demand grows we plan to deliver more advanced workshops including countering knife attacks, security training for service industry businesses and workers, self-defense for teens and much more. If you have a specific request or idea in mind we would love to speak with you!

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


Huấn luyện viên Phú đã có thâm niên trong lĩnh vực Võ tự vệ và đã tổ chức rất nhiều workshop tại Tây Hồ, cùng với các chương trình dạy kỹ năng sống, chống bạo lực gia đình và nạn buôn người.
Trong những năm làm việc tại vị trí cảnh vệ cấp cao bao gồm các chương trình bảo vệ Thủ tướng, anh có bằng chứng nhận đào tạo võ thuật tại Việt Nam, anh có kinh nghiệm truyền đạt kỹ thuật Võ tự vệ linh hoạt, hiệu quả.

Chúng tôi rất vui và vinh dự được mang đến workshop này cho bất cứ ai có mong muốn phát triển kiến thức võ thuật cả về kỹ năng và rèn tâm trí.

Workshop này mang đến những kỹ thuật tối thiểu và giàu tính thực tiễn, sơ lược về 5 Quy Tắc trong Võ Tự Vệ, các phân nhánh của Võ Tự Vệ ở Việt Nam, và làm sao để giữ cho bản thân một cuộc sống an toàn.

Mục tiêu của Workshop này:
- Võ tự vệ là gì?
- 5 Quy Tắc của Võ tự vệ.
- Tự vệ trong pháp luật Việt Nam.
- Luyện tập các kỹ thuật túm, giữ nhả và giảm xung đột.

Đã bao gồm trong phí học của workshop:
- 2.5 giờ luyện tập với Trưởng HLV Phú.
- 1 bản copy sách hướng dẫn (bằng tiếng Anh và Tiếng Việt)
- 5% voucher giảm giá cho tất cả các khóa học cá nhân.

Phí Workshop:
Vé Chim Sớm - đóng ít nhất 24 giờ trước workshop - 250,000vnd
Vé tại cửa - 450,000vnd

Chúng tôi nhận tiền mặt hoặc thẻ trực tiếp tại trung tâm, hoặc qua chuyển khoản ngân hàng (chỉ nhận ngân hàng nội địa). Đăng ký được áp dụng các điều khoản và điều kiện. Vé Chim Sớm chỉ hợp lệ khi phí được đóng đầy đủ.

Các workshop cho cá nhân, nhóm trên 6 người có thể được tổ chức tại trung tâm hoặc địa điểm khách hàng lựa chọn.

Do nhu cầu học tự vệ tăng cao, chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện các workshop nâng cao bao gồm tự vệ Dao, tập huấn kỹ năng bảo vệ thực tiễn cho bộ phận bảo vệ cá nhân, doanh nghiệp, võ tự vệ cho tuổi thành niên, vv... Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, đừng ngần ngại cho chúng tôi được biết